Välkommen till Birgittas Hemtjänst AB på Norrmalm

På Birgittas Hemtjänst erbjuder vi hemtjänst och omvårdnads insatser till äldre, utefter biståndsbeslut. Vi erbjuder även service tjänster med rutavdrag som exempelvis städning.

Vår målsättning är att vi skall vara ett stöd för dig i din vardag, så du skall kunna bo kvar hemma i din bostad så länge som möjligt. Vi vill att du ska vara delaktig i hur din hemtjänst ska utformas, tillsammans med utsedd kontaktperson i personalen planerar vi hjälpinsatsen.

Birgittas Hemtjänst arbetar för att du känner dig trygg i din bostad och med den personal som kommer hem till dig. Vår personal är utbildade inom äldreomsorg och har de rätta behörigheterna. Vi är verksamma i Marks kommun och på Norrmalm i Stockholm.

Vi finns till för dig!

birgittas hemtjäsnt

socialstyrelsen

stockholms stad

mark kommun